Ilvermorny Cadılık ve Büyücülük Okulu‘nun artık yeniden tasarlanmış bina armaları var. Peki nereden esti de, eski logolar alelacele bir kenara atılarak yenileri tasarlandı? Ne gerek vardı? Bu soruların cevabı, internette