Ölüm Yadigârları’nın nasıl ortaya çıktığının hikâyesi yedinci kitabın konusunun temelini oluşturmaktaydı, ama sorun şuydu: Bir hikâyenin içinde nasıl başka bir hikâye gösterilirdi? Ölüm Yadigârları’nda Harry’nin yolculuğundaki kritik noktalardan