Hepimiz Harry ilk kez Hogwarts‘a giderken Platform 9 3/4‘ten Hogwarts Ekspresi‘ne bindiğinde büyülenmiş gibiydik ve bu sonraki filmlerde de devam etti. Hangimiz 9 ve 10. peronlar arasındaki duvardan geçip