Za-za-zavallı k-kekeme P-Profesör Quirrell’dan iki yüzlü adama geçen bu profesör, Harry Potter serisinde gördüğümüz ilk şok edici ters köşe görevini görmüştü. Ian Hart Hogwarts’ın ilk kötü adamını canlandırmaya