Kamera Arkası: Cornwall Cinperileri

neville cinperi

Hiç Cornwall Cinperilerinin neden elektrik mavisi olduğunu düşündünüz mü? Ya da bu küçük yaramazların Matthew Lewis’i nasıl kulaklarından asmayı becerdiğini? Öyleyse gelin epeyce haylaz, şakacı ve bir o kadar da yıkıcı olabilen bu ufak yaratıkların beyaz perdeye aktarım sürecine bir göz atalım.

Cinperiler yaramaz, olabildiğine kötü davranışlı uçan yaratıklar olsalar da zararsız sayılabilirler. Fakat ihtiyatlı olunmazsa ağır hasarlara yol açtıkları da görülmüştür. Örneğin Profesör Lockhart‘ın ilk Karanlık Sanatlara Karşı Savunma dersinde sınıfta “bir miktar” tahribat yaratmışlardı. Sonra da Ölüm Yadigarları’nın 2. bölümünde,  ihtiyaç odasında ikinci defa karşımıza çıkmışlardı.

Harry Potter kitaplarında cinperiler özellikle mavi olarak betimlenmiştir, bu yüzden film yapımcıları da Harry Potter filmlerini yaratırken bu tarife sadık kaldılar. Bu mavi cinperilere adını veren Cornwall gerçek dünyada da mavi horozları, mavi çömlekleri ve ödüllü mavi peyniriyle bu rengin hakkını oldukça veriyor aslında. Ama Harry Potter ve Sırlar Odası’ndaki bu haylaz yaratıkların bir diğer olası kökeni de tarih kaynaklı bir mitin de işaret ettiği gibi cinperilerinin Kelt zamanlarında Cornwall civarında yaşayan ve derilerini maviye boyayan bir kabilesi olan Pict’lerdir.

Filmler için, Cornwall cinperilerinin bir modeli yaratıldı ve elektrik mavisine boyandı. Sonra da sanal şekle geçirilip dijital sanatçıları tarafından animasyon şekline dönüştürüldü. Alanın derinliği 20 civarında cinperinin arkaya, öne ve orta kısım arasında farklı yüksekliklere serpiştirilmesiyle yaratıldı ve sınıfta film alındı. Oyuncu Matthew Lewis’in (Bizim Neville) kulakları, arkalarına iliştirilen tokalarla öne itilerek Cinperiler tarafından kulaklarından çekilerek odanın içerisinde havada sallandırılıyormuş gibi görünmesi sağlandı.

⁠⁠⁠Evapsie!

Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir