Ollivander’ın Defterinden: “Asaların Özü”

Olivander-wands

Aşağıda bulunan üç ana asa teleğinin özellikleri ve güçleri hakkındaki yazılar Bay Garrick Ollivander’ın kendisi tarafından kullanılmış ve onun kişisel notları arasından alınmıştır.

Kariyerimin başlarında asa yapımcısı olan babamın kelpi saçı gibi düşük standartlı maddeleri asa özü olarak kullanmak için uğraşmasını izledim ve bu bana zamanı geldiğinde aile işini devraldığımda en iyi asa özlerini bulmak ve sadece onlarla çalışmak için büyük bir azim aşıladı. Yaptığım iş de tam da bu oldu. Uzun deneyler ve araştırmalar sonucunda sadece üç öz maddenin benim üretmek istediğim ve Ollivander ismini vermekten gurur duyacağım türde asalar türetebileceği sonucuna vardım. Bu üç öz: unicorn kılı, ejderha yürek teli ve anka kuşu teleğiydi. Bu maddelerin her biri nadir ve bir hayli masraflı özler ve hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Yazının ilerleyen kısmı bu üç Üstün Öz hakkındaki araştırmalarımın özetini içeriyor. Okuyucular şunu aklında tutmalıdır ki; her asa yapıldığı ağacın, özünün ve sahibinin tecrübelerinin ve kişiliğinin bir bileşimidir. Bu faktörlere göre her bir asa bir diğerine göre denk ya da daha üstün olabilir bundan dolayı yazının geri kalanı bu oldukça karmaşık konuya ancak genel bir bakış olabilir.

UNICORN

Unicorn kılı genellikle en tutarlı sihri üretir. Ürettiği sihir dalgalanmalara ve tutukluk yapma durumlarına en az maruz kalan sihir türüdür. Özü unicorn kılından olan asalar genel olarak karanlık sanatlara çevrilmesi en zor olan asalardır. Ayrıca bu asalar bütün asalar arasında en sadık olanlardır. Yetenekli bir cadı ya da büyücü olup olmaması fark etmeksizin genellikle ilk sahiplerine karşı güçlü bir bağlılık gösterirler.

Unicorn kılının küçük dezavantajları vardır. Bunlardan biri bu tarz asalar çok güçlü asalar değildir (yapıldığı ağacın türü bunu telafi edebilir). Bir diğer dezavantajları ise yanlış kullanım sonucunda bunalıma girmeye meyillidirler ve unicorn kılı “ölebilir”. Sonuç olarak öz olarak kullanılan kılın değiştirilmesi gerekebilir.

EJDERHA

Prensip olarak, ejderha yüreği teli özlü asalar en güçlü asalardır ve en gösterişli büyüleri onlar yaparlar. Ejderha asaları diğer asa türlerine göre daha çabuk öğrenirler. Bir düello sonucunda başka bir cadı ya da büyücü tarafından kazanılmaları durumunda sadakatleri değişebilse de sahiplerine güçlü bir bağ ile bağlıdırlar.

Ejderha yüreği özlü asalar kendi doğaları dahilinde olmasa bile karanlık sanatlara en kolay döndürülebilen asa türüdür. Ayrıca bir dezavantaj olarak bu yazıda bahsedilen üç asa özü içerisinde kaza yaşama riski en yüksek olanlardır. Bu kazalar bir şekilde dengesiz ve ani durumlardan kaynaklanır.

ANKA KUŞU

Bu türdeki asa özleri en nadir bulunanlardır. Açığa çıkarmaları ejderha ve unicorn özlü asalardan daha uzun sürse de anka kuşu teleğinden olan asalar en geniş büyü yelpazesine sahip olan asalardır. Bu asalar büyücülerin hoşuna gidenin aksine bazen kendi doğalarına göre hareket eder ve büyücülerden önce onlar davranabilir.

Muhtemel sahipleri konusunda anka kuşu özlü asalar en seçici ve titiz olanlarıdır. Çünkü özün alındığı yaratık olan anka kuşları var olan dünyadan en bağımsız ve özgür yaratıklardandır. Bu asaları evcilleştirmek genelde oldukça zordur ve sadakatlerini kazanmak için çok emek vermek gerekir.

Wands-Cores

 

Site Yorumları
11 Yorum